Responsabilitat social empresària

RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESÀRIA

divider-grey

PLA DE SOSTENIBILITAT: Als locals del Txots s’articulen un seguit d’estratègies de sostenibilitat i conscienciació amb l’objectiu de ser una empresa altament responsable amb l’entorn i amb el medi ambient.

REDUCCIÓ IMPACTE AMBIENTAL I CONSUM ENERGÈTIC

Pel que fa al control i estalvi del consum energètic es promou a l’equip de treball hàbits que disminueixin el consum energètic, com és ajustar la temperatura i el temps d’ús de la climatització o apagar els equips quan no s’utilitzen, tancar portes de neveres, apagar els aparells electrònics quan s’acabin d’usar i desendollar els equips quan finalitzi la jornada laboral, entre altres.

Així mateix, tots els nostres equips estan configurats amb l’opció ECO, si disposen d’aquesta opció.

En el nostre pla de sostenibilitat també hi és present el control de les deficiències dels sistemes d’aigua per avaluar, corregir i millorar el consum hídric que es realitza per concretar com i on es pot estalviar aigua a cada procés productiu i establir hàbits d´estalvi. Considerem altament important també fer un manteniment preventiu basat en inspeccions periòdiques d’aixetes, cisternes i canonades per tal de detectar fuites i consums excessius per ràpidament posar-nos en contacte amb l’equip de manteniment

Per altra banda, a nivell extern prioritzem que els nostres proveïdors siguin locals o de proximitat (KM 0) així com també tinguin un compromís ambiental i optin pels productes elaborats de manera sostenible.

Entre els nostres treballadors, fomentem la utilització de mitjans de transport sostenibles promovent el transport col·lectiu, públic, o la bicicleta i els desplaçaments a peu per disminuir les conseqüències adverses relatives a la contaminació del medi ambient del transport privat.

A les nostres oficines treballem amb l’objectiu “zero paper”. Doncs, adoptem el treball amb arxius digitals en comptes de documents físics a més de col·laborar amb entitats locals que promouen accions que beneficien tots els pilars de la sostenibilitat econòmica ambiental i social.

GESTIÓ EFICIENT DE RESIDUS I TRACTAMENT DE PRODUCTES

La nostra base és la ja coneguda Política de les 3R on s’intenta reduir el volum de residus generats amb la prioritat de que aquests es reutilitzin i es reciclin, utilitzant els cubs assignats per a les deixalles i escombraries generades a cada local. Garantim que els treballadors en siguin conscients i facin un tractament eficient dels residus a través de xerrades educatives i formacions que efectuem a tots els centres de treball.

És per aquests motiu que hem creat un “equip verd” a tots els nostres restaurants. Aquest està format per treballadors dels nostres centres que treballen per suggerir millors pràctiques ecològiques i sostenibles a la seva àrea concreta. Això ens brinda un compromís més gran en la implementació de les pràctiques i reconèixer els seus esforços així com també estudiar els processos productius i optimitzar-los de manera pràctica a les cuines. Un exemple pràctic n’és l’hàbit que hem instaurat de no només omplir el forn amb una única safata per optimitzar-ne la capacitat, el temps i l’energia elèctrica emprada, entre altres.Per tancar el cicle del correcte tractament dels residus, als nostres locals i terrasses disposem de papereres de reciclatge i punts estratègics que ens permetin separar i estudiar l’impacte de les activitats dels nostres restaurants i per idear  noves accions més sostenibles.

Skip to content